Søndag er det største møtepunktet i løpet av en uke.
Da samles hele familien, ung, gammel, enslig eller gift til gudstjeneste i Familiekirka.
Dette er den perfekte avslutningen på uka som gikk, og en ny start på uka som kommer.

I løpet av en måned har vi varierte møtepunkt på søndagene.
Sjekk ut i kalenderen for når og hva!

- Søndag i kirkaDu er hjertelig velkommen til ca 90 minutter med en hverdagsrelatert andakt, lovsang, inkuderende miljø og enkel bevertning etter  at gudstjenesten er ferdig.
Under 11.00 og 17.00 møtene har barna egne samlinger!