Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.
(Matt. 7:7-8)
 
Vi tror på en Gud som hører vår bønn, at bønn kan være med å hjelpe oss i hverdagen!
Om du har noe du vil at vi skal være med å be om, så kan du sende det inn til oss i skjemaet som du finner på høyre del av siden.

Forbønn

* Felter merket med stjerne er obligatoriske